Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią ir kūrybingą asmenybę

Abipusė pagarba, atvirumas naujovėms, saugi ugdymo aplinka

13 kvalifikuotų, savo darbą mylinčių ir nuolat tobulėjančių specialistų

Taikomi ugdymo principai

Savo veikloje remiamės laisvojo ugdymo paradigma: siekiame padėti atsiskleisti vaiko gebėjimams ir talentams, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę. Tikime, kad kiekvienas vaikas yra individualus: smalsus ir aktyvus, norintis pažinti ir tyrinėti supantį pasaulį jam priimtiniausiu būdu – žaidimu. Todėl visą ugdymo veiklą organizuojame taip, kad vaikas pats kuo daugiau liestų, klausytųsi, regėtų, užuostų, ragautų, pajustų.

Daug dėmesio skiriame socialinių emocinių ir bendravimo įgūdžių lavinimui. Kasdien kuriame draugišką ir jaukią aplinką, kuri padėtų vaikui mokytis bendrauti su kitais vaikais, reikšti savo mintis ir nuomonę, skatintų klausinėti.

Nuolat palaikome glaudų ryšį su tėveliais, dalijamės, kaip vaikui sekasi, kokius jo gabumus, ugdymosi poreikius pastebime. Prireikus papildomos pagalbos į ugdymo procesą įsitraukia mūsų komandoje dirbantis logopedas ir kineziterapeutas. Mūsų tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą ir pasiruošimą pirmai klasei.

Trys darželio grupės

Grupes sudarome atsižvelgdami į vaikų poreikius pagal jų amžių: 1,5–3 metų, 3–4 metų ir 5–7 metų. Susidarius mišraus amžiaus grupei ugdymo veikla yra individualizuojama.

Specialusis ugdymas

Atliekame pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą. Prireikus galime kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiojo ugdymo pagalbos skyrimo.